Oppskrift

Denne interne oppskriftssida blir oppdatert etterkvart som ny informasjon og nytt stoff kjem til. Sist oppdatert: 3. juli

Spørsmål og svar

Publiseringsplan

Flygeblad

Vignettar og logoar

Bannerannonser

Tekst- og annonsesider

Stoff til nedlasting


Spørsmål og svar

Kva format skal videoene ha?

Liggjande/horisontalt opptak og i eit standard opptaksformat. Bruk gjerne mobiltelefon. Videoen bør helst ikkje vere lengre enn 60 sekund, men om avisa bruker ferdig video frå annonsør/ekstern produsent tar vi også i mot lengre filer.

Kva filer vil vi ha?

  • video der ein person snakkar om reisemål
  • logo til generalsponsor
  • tekstfil med navn og tittel på person som snakkar, eventuelt også annan informasjon

Vi legg på fast begynnelse og slutt på videoene.

Korleis skal videoene sendast inn til LLA og Lokalavissamkjøringa?

For å sende video-, logo- og tekstfiler til oss, trykk her:

Korleis skal tekst og bilder til papirutgåvene vere?

Skriv kort! Maks 150 ord. Det er omtrent det samme som 10 linjer med 12 punkt skrift. I tillegg sender du inn to bilder i jpg-format.

Korleis skal annonsene lagast?

Lag ferdig annonse for generalsponsoren. Modul 16 (71 mm høg x 248 mm/6 spalter brei) og i standard pdf-format.

Korleis skal tekst, bilder og annonser sendast inn?

Annonsen, teksten og bildene sender du på same måte som videofilene:


Publiseringsplan

Kvart ferietips får status som «dagens ferietips» etter følgande publiseringsplan.

Planen blir oppdatert etter kvart som vi får inn fleire bidrag. Alle område vil nok bli «dagens ferietips» to-tre gonger i løpet av perioden vi held på.


Flygeblad

Oppdaterte flyere som kan brukast i salgsarbeidet finn du under.

Merk at vi i versjon 2 ikkje har med noko om generalsponsor. Denne versjonen kan gjerne brukast når generalsponsoren er på plass og avisa skal selge fleire annonser bare til eiga avis. Merk også at vi har lagt inn at alle annonsørar, også dei lokale, kan få ei enkel lenke på samlesida vår.

Lukke til med salget!


Vignettar og logoar, PNG

«Mitt ferietips»-logo og vignett til bruk på avissider og andre flater.


Bannerannonser, JPG

Bannerannonser i typiske storleikar, for nettsider. Ein eller fleire av bannerannonsene kan ligge fast ute på avisas nettutgåve i heile sommar, og folk/lesarane skal sendes til følgjande landingsside: https://www.landet-rundt.no/

Følgjande topp-banner er kun for dei aviser som bytter ut bannerannonsene kvar dag, med link til eit nytt «Dagens ferietips»:


Tekst- og annonsesider


Stoff til nedlasting

Her legg vi ut nedlastbare bilete, videoar, annonser og tekst frå kvar avis, slik at alle kan nytte dette stoffet i eigne papiraviser, på nettsider og i andre mediekanalar.


Alvdal midt i væla/Tynsetingen

Video

Video-nedlasting


Andøyposten

Video

Video-nedlasting


Arendals Tidende


Avisa Hemnes

Video

Video-nedlasting


Bø Blad

Video

Video-nedlasting


Bømlo-nytt

Video

Video-nedlasting


Dølen

Video

Video-nedlasting


Fanaposten


Firda Tidend


Fjuken

Video

Video-nedlasting


Frolendingen


Frostingen

Video

Video-nedlasting


Grenda

Video

Video-nedlasting


Hallingdølen


Hammerfestingen


Hordaland

Video

Video-nedlasting


Hordaland Folkeblad

Video

Video-nedlasting


Kanalen

Video

Video-nedlasting


Karmøynytt

Video

Video-nedlasting


Klar Tale

Video

Video-nedlasting


Marsteinen

Video

Video-nedlasting


Møre


Nye Troms


OPP


Os og Fusaposten

Video

Video-nedlasting


Ryfylke

Video

Video-nedlasting


Steinkjer-Avisa

Video

Video-nedlasting


Stord24


Sunnhordland

Video

Video-nedlasting


Sunnmøringen


Vest-Telemark blad

Video

Video-nedlasting


Vestavind

Video

Video-nedlasting


Vesteraalens Avis


Vigga


Våganavisa

Video

Video-nedlasting


Ytringen

Video

Video-nedlasting